ABC przedsiębiorczości w procesie zarządzania firmą   Powrót

Minimalna ilość uczestników 10 os.
Maksymalna ilość uczestników 30 os.
Zakwaterowanie nie
Wyżywienie tak
Materiały dydaktyczne takSkrócony opis szkolenia
Zdobycie praktycznych umiejętności z obszaru przedsiębiorczości oraz rachunkowości
Adresaci szkolenia
Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla osób, które planują założyć własną działalność oraz dla tych którzy już prowadza własne przedsiębiorstwo lub są decyzyjni.
Forma przyjmowania zgłoszeń
ZGŁOSZENIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ :
https://www.seka.pl/szkolenie/1223/abc-przedsiebiorczosci-w-procesie-zarzadzania-firma/50079
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Cel szkolenia
Zdobycie praktycznych umiejętności z obszaru przedsiębiorczości oraz rachunkowości
Program szkolenia
Zakres tematyczny
1. Działalność gospodarcza – aspekty prawne, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Formy organizacyjne działalności gospodarczej( Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Spółka cywilna, Spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, Spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna).
3. Źródła pozyskiwania informacji gospodarczej: Internet, Lokalne instytucje prywatne i rządowe wspierające rozwój przedsiębiorczości, Fachowa prasa i literatura dla przedsiębiorców.
4. Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej(dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, inne dofinansowania na rozwój własnej firmy(dotacje unijne), kredyty, leasingi).
5. Podatki w działalności gospodarczej:
- Podatek od towarów i usług (VAT),
- Podatek dochodowy od osób fizycznych,
- Inne należności publiczno-prawne.
6. Wybór formy opodatkowania:
- Zasady ogólne – skala podatkowa,
- Zasady ogólne – podatek liniowy,
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- Karta podatkowa.
7. Rozliczenia publiczno – prawne (Urząd Skarbowy, ZUS):
8. Dokumenty i dowody księgowe:
- Wymogi stawiane dokumentom księgowym,
- Wypełnianie faktury, rachunków, delegacji pracowniczych i innych dokumentów księgowych, wypełnianie przelewów do ZUS-u i Urzędu Skarbowego
9. Ewidencja przychodów - podstawa ustalania podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (ryczałt ewidencjonowany):
- Zasady prowadzenia ewidencji przychodów,
- Obliczanie przychodów, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego,
- Zasady rozliczeń z urzędem skarbowym,
10. Księga przychodów i rozchodów jako podstawa ustalania podatku dochodowego na zasadach ogólnych
- Podstawa opodatkowania, zasady prowadzenia KPIR,
- Obliczanie dochodu, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego oraz zasady rozliczeń z urzędem skarbowym,
11. Ewidencje w firmie:
- Ewidencja środków trwałych,
- Ewidencja wyposażenia,
- Ewidencja pracowników,
- Ewidencja przebiegu pojazdów,
12. Deklaracje podatkowe
- Deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług VAT-7,
- Pozostałe deklaracje podatkowe.
SEKA S.A. Oddział Kielce , tel 412309855