Polityka prywatności

Jakie informacje zbieramy?

Informacje podane przez Użytkownika: Informacje, które Użytkownik powierza Spółce, mogą zawierać dane osobowe (takie jak adres email, imię, nazwisko), dane o historii edukacji i przebiegu pracy zawodowej, dane zawarte w pliku CV, oraz informacje o wymaganiach odnośnie przyszłej pracy lub inne dane określone w formularzu rejestracyjnym lub podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie, np. w procesie rejestracji. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług.

Uwagi przekazane ze pośrednictwem formularza: Użytkownik ma możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisów. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisów, a podany przez Użytkownika adres email jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisów Spółki. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę Użytkownikowi.

Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach Serwisów Spółki obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).

„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisach Spółki. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez serwisy Spółki funkcje, to rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.